Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

blog-05

MindMagnet LLC with registered office in USA, 16192 Coastal Highwa, Lewes, Delaware 19958, EIN – 36-5087217 in partnership with MEDIAHOUSE DIREKT SRL (sediu social: Cluj-Napoca, Aleea Garofitei Nr. 1, Cluj, Romania, CUI 36333731, J12/5153/2017 în calitate de Operator de date (denumit în continuare: Operator de date)), prelucrează datele cu caracter personal ale clienților (denumit în continuare: Client) în legătură cu organizarea activităților educaționale și cursurilor online, exclusiv în scopul prestării serviciilor utilizate și îndeplinirii obligațiilor legate de performanță. Operatorul de date prelucrează date cu caracter personal care sunt esențiale pentru realizarea scopului prelucrării datelor și sunt adecvate pentru atingerea acestui scop. Acesta prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura și pentru perioada necesară atingerii scopului. Operatorul de date protejează datele cu caracter personal ale Clientului prelucrate în legătură cu realizarea activităților indicate mai sus în toate modurile așteptate.

Adresa Operatorului de date: Cluj-Napoca, Aleea Garofitei Nr. 1, Cluj, Romania.

Date de contact ale Operatorului de date:
Tel: +40 750488803
E-mail: [email protected]

Baza legală a prelucrării: Acordul persoanei vizate în conformitate cu Legea CXII din 2011 privind Dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. Mai mult, prevederile Legii C din 2000 privind contabilitatea privind emiterea facturilor.

Consimțământ pentru prelucrarea datelor: Clientul consimte în mod expres (cu o declarație separată) la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate voluntar de acesta în legătură cu activitățile de mai sus.

Persoane vizate: clienți care utilizează servicii, abonați la newsletter.

Domeniul de aplicare a datelor prelucrate: datele furnizate de Client și de abonații la newsletter și necesare pentru realizarea serviciului dat (nume, adresa e-mail, adresa, număr de telefon, numele societății, cod fiscal).

Scopul colectării de date:

  • prestarea unui serviciu de educație online
  • facturare aferentă prestării serviciului
  • trimiterea de buletine informative

Identitatea operatorilor de date potențiali cu drept de acces la date: Angajați ai Operatorului de date și ai partenerilor acestuia contractați în acest scop.

Durata prelucrării: Acesta prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura și pentru perioada necesară atingerii scopului. În termen de 15 zile de la dezabonare de la newsletter, datele personale vor fi șterse.

Luarea automată a deciziei și crearea de profiluri: Operatorul de date nu va lua o decizie referitoare la Client exclusiv pe baza unei prelucrări automate și nu va crea profiluri despre Client pe baza datelor cu caracter personal disponibile.

Drepturile Clientului în legătură cu prelucrarea:
Clientul poate solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și de asemenea poate solicita corectarea și completarea datelor sale cu caracter personal. La cererea Clientului, sau dacă sunt îndeplinite anumite condiții, Operatorul de date va șterge datele cu caracter personal ale Clientului sau restricționa prelucrarea acestora. În anumite cazuri, Clientul își poate exercita dreptul la portabilitatea datelor și se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal pentru un interes legitim. Clientul are dreptul să își retragă consimțământul pentru prelucrare. Referitor la buletinele informative, există o opțiune separată de dezabonare în fiecare caz folosind link-ul de dezabonare din partea de jos a buletinului informativ. La o solicitare referitoare la cele de mai sus, Operatorul de date va furniza informații în scris sub formă netehnică cât de curând posibil după depunerea solicitării, dar nu mai târziu de 10 zile. Dacă consideră că solicitarea Clientului este legitimă, atunci acesta va lua măsuri imediate pentru a corecta sau șterge datele sale cu caracter personal.

Clientul își poate exercita drepturile în următoarele moduri:
Prin scrisoare trimisă către sediul social al Operatorului de date sau prin e-mail trimis către adresa de e-mail a Operatorului de date, precum și prin contactarea telefonică a Operatorului de date.

Dacă Clientul nu este satisfăcut de răspunsul Operatorului de date, el / ea își poate afirma dreptul la protecția datelor sale cu caracter personal în fața unei instanțe civile, precum și se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro).
Legea CXII din 2011 privind Dreptul la Autodeterminare Informațională și Libertatea de Informare, Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și Legea C din 2000 privind Contabilitatea pot fi citite aici: Baza de date de Legislație Națională (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame)

Vă rugăm să rețineți că puteți găsi informații detaliate despre drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea în Regulamentul privind Prelucrarea Datelor.

Cu stimă,
MediaHouse Direkt SRL

  • CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Prin această declarație, subsemnatul, Clientul, consimt în mod expres, în conformitate cu cerințele Legii CXII din 2011 privind Dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare și ale regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor, în continuare: GDPR), cu prelucrarea de către Operatorul de date a datelor mele cu caracter personal furnizate de mine sau deja disponibile Operatorului de date în conformitate cu legea și Politica de confidențialitate.
Înțeleg că îmi pot retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor bazate pe consimțământ înainte de retragere.

Prin această declarație, subsemnatul declar că am citit și am înțeles Politica de confidențialitate.

Mi-am dat consimțământul expres pe pagina de internet a Operatorului de date (folosind o casetă de selectare).*

Explicație: Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice indicație gratuită, specifică, informată și neechivocă a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc..